Mer än bara förpackning

Förpackningsindustrin har en stark tradition i Kungälv. Thermo Logistik är en del av den.

Företaget har en snart tioårig historia och är en trygg leverantör av förpackningar i varm- och termoformad plast.

Våra kunder finns främst i Norden, men även i Europa och Kanada. Livsmedelsindustrin tillhör de största branschkunderna.

Från idé till leverans
Hos oss kan du antingen komma med en egen idé eller ta hjälp av oss.
Vi har erfarna CAD-designers som gärna hjälper till att ta fram förslag på förpackning till din produkt. Produktion sker i våra faciliteter i Kungälv.

Design

Produktion

Leverans